1η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 9.1.22

1η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Θέματα:

1. Συγκρότηση – Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

2. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

You might be interested in