1η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΔΕ 08-01-24 και ώρα 13:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Συγκρότηση – Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.

ΘΕΜΑ 2. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

You might be interested in