10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 18.04.19

10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 18.04.19

Συνεδρίαση 10η


Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις 18-04-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Συνεδρίασης έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα Δήμου Κρωπίας» συνολικού προϋπολογισμού 6.500.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

3. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ¨Παν. Βογιατζής¨ Δήμου Λαυρεωτικής».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου «ΠΛΑΤΩΝΑ» συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες λιμενικών έργων στα Κύθηρα» συνολικού προϋπολογισμού 74.055,79 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)

6. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Ηλιούπολης».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

7. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για το έργο: «Συντήρηση παραλιακής οδού Αλεποχωρίου (Ακτή Ποσειδώνος) στο εντός σχεδίου τμήμα από το Ο.Τ. 12 μέχρι το Ο.Τ. 33» συνολικής δαπάνης 600.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

8. Έγκριση Πολυετή Στρατηγικού Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής για τα έτη 2020 – 2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης)

9. Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2019.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Αποστολάκη)

10. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου(Φάση Α)».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)

11. Έγκριση λήψης μέτρων κυκλοφορίας της μελέτης μόνιμης σήμανσης ασφάλισης και πληροφοριακών πινακίδων του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου(Φάση Α)».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)

12. Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λ. Ποσειδώνος σύμφωνα με τις μελέτες α) για την κατασκευή του τεχνικού ΤΕ11 στον Α/Κ Συγγρού β)για την είσοδο-έξοδο στον εργοταξιακό χώρο για την κατασκευή του τεχνικού ΤΕ11, και γ) για την παλαιά Λ. Ποσειδώνος (Εθνάρχου Μακαρίου) κατά την κατασκευή του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου(Φάση Α)».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)

13. Έγκριση λήψης απόφασης για τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λ. Ποσειδώνος σύμφωνα με την μελέτη για την κατασκευή της Γ΄ φάσης του τεχνικού ΤΕ09-39 στον Α/Κ Συγγρού κατά την κατασκευή του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου(Φάση Α)».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)

14. Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύμφωνα με τη μελέτη : Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου, μέχρι και 20μ. μετά από την οδό Αναπαύσεως στην περιοχή Κορωπί¨, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Αποστράγγιση του Ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)

15. Συμμετοχή υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής στο “6th Corfu Symposium on Managing & Marketing Places -Connecting places” (6ο Συμπόσιο της Κέρκυρας για τη διαχείριση και την προώθηση των τόπων – Δίκτυα πόλεων), το οποίο διοργανώνεται από το Institute of Place Management και το Manchester Metropolitan University, και θα διεξαχθεί από τις 6 έως και τις 9 Μαίου 2019 στην Κέρκυρα.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

You might be interested in