10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 24.06.2020

10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 24.06.2020

Συνεδρίαση 10η (εξ αναβολής)


Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Καλείστε στις 24/6/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην εξ αναβολής 10η τακτική
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις
των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010),
όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), θα
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, με τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» σχετικά με τη μη
διενέργεια ελέγχων σε μονάδες υγείας & φροντίδας ηλικιωμένων, αρμοδιότητας Περιφέρειας
Αττικής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον κίνδυνο της διασποράς του
κορωνοϊου COVID-19.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2020.
(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Δουνδουλάκη και ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Χ. Ράσσιας (Ρώμας))

2. Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»
(ΙΤΥΕ) για την υλοποίηση του έργου «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 104.160,00€ (με ΦΠΑ) και έγκριση των
όρων αυτής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη δημιουργία εικαστικού έργου της Περιφέρειας
Αττικής για τη μεγάλη επέτειο του 1821.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος Μ. Βιδάλη)

4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προκήρυξη καλλιτεχνικών, εικαστικών και
λογοτεχνικών διαγωνισμών με θέμα την Επανάσταση του 1821.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βιδάλη)

5. Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στα Όργανα της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή)
Διανομή μέσω \’ΙΡΙΔΑ\’ με UID: 5eecb61d1662e31dff863a9e στις 19/06/20 15:58

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου δικτύου γεωτρήσεων που
βρίσκεται εντός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην περιοχή
Κηφισιά Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της «Μαρίνας
Βουλιαγμένης», η οποία βρίσκεται επί της νοτιοανατολικής ακτής της χερσονήσου του
Λαιμού Βουλιαγμένης, στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

8. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, για
την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους του Δήμου
Αθηναίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.897.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

9. Επέκταση του προγράμματος «Διάθεση ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες»
έτους 2019.
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ.
Μελάς)

10. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης υλικοτεχνικής υποστήριξης πολιτιστικών
εκδηλώσεων Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

11. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για τη: «ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και η Εντεταλμένη
Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

12. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο με τίτλο
«Αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Φυλής».
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και η Εντεταλμένη
Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

13. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση εξωτερικού και
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πανοράματος Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας».
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και η Εντεταλμένη
Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

14. Ενημέρωση σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό έτους 2019 του «Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά – Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

15. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που
θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδών περιφερειακών ενοτήτων
Κεντρικού, Νότιου και Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 3».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)


16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Κομβικού
Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Κ.Τ.) της VODAFONE με κωδική ονομασία θέσης
«ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ 1000015», στη θέση «Σφενδάλη», του Δήμου Ωρωπού, της
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της
διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης δραστηριότητας
αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων μη επικίνδυνων και επικίνδυνων
προϊόντων της εταιρείας «DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία είναι
εγκατεστημένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του νομού
Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με θέμα: «ΚΤΙΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.
124/75 ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Μονάδας της
εταιρείας PHARMAZAC Α.Ε., παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων,
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής ανθρώπινης χρήσης, και
διενέργειας ελέγχων σε παραγόμενα ή υπό έρευνα φαρμακευτικά σκευάσματα, στο
Βιοτεχνικό Πάρκο της περιοχής του Βοτανικού, στο Δήμο Αθηναίων, Π.Ε. Κεντρικού
Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στην
τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας
παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων της
εταιρίας “DEMO AΒΕE”, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στο 21ο χλμ. της Εθνικής
Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου,
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Μονάδας
έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων της εταιρίας ELPEN
Α.Ε. στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας, στο Δήμο Λαυρεωτικής, Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

22. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου
Σαλαμίνας – (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και
αναβάθμιση αθλητικών χώρων στη Σαλαμίνα», συνολικού προϋπολογισμού
1.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

You might be interested in