10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 08.03.18

10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 08.03.18

Συνεδρίαση 10η

Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει την
08-03-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής» συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

2. Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ΙΓΜΕ για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Ολοκληρωμένη γεωλογική
έρευνα για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας
Αττικής – μέτρα πρόληψης και περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων» συνολικού
προϋπολογισμού 41.800,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και έγκριση των όρων
αυτής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

3. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για το έργο: «Ασφαλής πρόσβαση μαθητών πέριξ
σχολικών συγκροτημάτων».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

4. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου
Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (ΠΣΕΚ-Α).

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
5. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος
στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: NETGOV (Εξερεύνηση των δυνατοτήτων και των
προκλήσεων ενός συνόλου τεχνολογιών για την υποστήριξη νέων μοντέλων δικτυακής
διακυβέρνησης για δημόσιες υπηρεσίες) στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON
2020.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

6. Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής
Σύμβασης.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

7. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αγίας Παρασκευής, ημέρα Παρασκευή (Δήμος Αγίας
Παρασκευής) της Γ΄ Αθηνών.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης)

8. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Νέο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού (Δ΄ Αθηνών).
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης)

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου
Κομβικού Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.Β.Ε. και στην από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE, με κωδική ονομασία
θέσης «MSC ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1200099» επί της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και
Βασ. Αλεξάνδρου, Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας, Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος,
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της
διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου:
«Βυθοκόρηση και επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 21.500,000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

You might be interested in