10η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 16-03-17

10η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 16-03-17

Συνεδρίαση 10η


Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις 16-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Πεντέλης, για την κατασκευή του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο ∆ήμο Πεντέλης», συνολικού προϋπολογισμού 232.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

 2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Αγ. ∆ημητρίου, για το έργο με τίτλο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής ∆ήμου Αγ. ∆ημητρίου», συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καπάταης)

 3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Αγ. ∆ημητρίου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο ∆ημοτικό Γυμναστήριο», συνολικού προϋπολογισμού 886.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καπάταης)

 4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Νέας Σμύρνης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «∆ιαμόρφωση – ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων», συνολικού προϋπολογισμού 241.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καπάταης)

 5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Πετρούπολης, για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 178.461,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

                    (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Περάματος για το έργο «Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Περικλέους ∆ήμου Περάματος», συνολικού προϋπολογισμού 420.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

 2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Περάματος, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000,00€, € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

 3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 584.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

 4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Φυλής, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2.600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

         10.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Φυλής, για την κατασκευή του  έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 998.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

                   (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

              11.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Φυλής, για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.790.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

                     (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

                12. Έγκριση επανυποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος στο έργο «YOUTH Cinedu» (Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας) του Προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014 – 2020.

                    (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

               13. Έγκριση σκοπιμότητας για συμμετοχή μίας υπαλλήλου της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής στην 3η Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 27 Μαρτίου 2017 υπό την αιγίδα του (EBS) για την Ενέργεια.

                      (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

            14. Έγκριση σκοπιμότητας για συμμετοχή δύο ατόμων στην 1η Συνεδρίαση της CPMR Task Force on Climate που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, την 31 Μαρτίου 2017.

                        (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

              15.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της διαπλάτυνσης της οδού Μαρκόνι – Αγίας Άννας από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη διασταύρωση της Αγίας Άννας με την οδό Μακρυγιάννη – Ταύρου (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος της οδού Μακρυγιάννη – Ταύρου από την οδό Αγίας Άννας μέχρι τον Α/Κ με λεωφόρο Κηφισού και εξαιρουμένου του τμήματος από την Ιερά Οδό μέχρι την οδό Ορφέως).

                      (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

           16. Εκλογή μελών Συντονιστικών Μητροπολιτικών Επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 210 & 212 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής)


Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

You might be interested in