11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 23.04.19

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 23.04.19

Συνεδρίαση 11η


Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις
23-04-2019 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου» συνολικού προϋπολογισμού 5.350.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)

2. Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ε.Κ.Π.Α.) για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Πρόγραμμα προαγωγής
ψυχικής υγείας σε ευπαθείς πληθυσμούς» συνολικού προϋπολογισμού 1.686.658,33 €
(με ΦΠΑ).
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Λαμπρίδου)

3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την κατασκευή του
έργου με τίτλο: «Ανάπλαση χώρου για τη δημιουργία καταστρώματος παρατηρήσεων
– αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αναβάθμιση, επέκταση φυλακείου – θεματικού
πωλητηρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Θησείο» συνολικού προϋπολογισμού
1.156.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

4. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού και του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.)» για το έργο: «Συντήρηση και
αποκατάσταση του στίβου στο Δημοτικο Γυμναστήριο Φιλοθέης ‘ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ’».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Κορωναίου – Καμπά)

5. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας –
Πικερμίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποξήλωση παλαιού τάπητα και
εγκατάσταση νέου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Ραφήνας Π. Σκούφος».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
Διανομή μέσω \’ΙΡΙΔΑ\’ με UID: 5cb71b8a057d570433fc9f95 στις 17/04/19 15:27

6. Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Δήμου
Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη για την Ανάπλαση 46
στρεμμάτων του πρώην Νεκροταφείου Νεάπολης στη Νίκαια» προϋπολογισμού
587.336.09,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

7. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Εξειδικευμένες
μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (με έμφαση
πέριξ του λιμανιού) – ποιοτική και ποσοτική διευκρίνιση πηγών ρύπανσης».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
8. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-
2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

9. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως έτους 2014.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

10. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως έτους 2015.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

11. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως έτους 2016.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

12. Λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση του Νομαρχιακού ΚΕΚ Αθηνών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

13. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή
αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στο Δήμο Καλλιθέας, στο
πλαίσιο του έργου «Κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2015».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)

14. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για τις ημερήσιες αποζημιώσεις της τριμελούς
αντιπροσωπείας που θα υποστηρίξει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη
Διεθνή Έκθεση Τοφίμων & Ποτών Summer Fancy Food Show 2019 που θα διεξαχθεί
στις 23-25/06/2019 στη Νέα Υόρκη.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τ. Φαρμάκης)

15. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή δύο (2) στελεχών της Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Αττικής στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανάλυση των Κινδύνων και
την Αντιμετώπιση Κρίσεων (7th International Conference on Risk Analysis and Crisis
Response / RACR – 2019) που θα διεξαχθεί στις 15-19/10/2019 στην Αθήνα.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ι. Τσούπρα)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

You might be interested in