11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 01.07.2020

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 01.07.2020

Συνεδρίαση 11η

Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

 

Καλείστε στις 01/7/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της «Μαρίνας Βουλιαγμένης», η οποία βρίσκεται επί της νοτιοανατολικής ακτής της χερσονήσου του Λαιμού Βουλιαγμένης, στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής.
(Συνεισηγητές ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

2.    Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)

3.    Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους του Δήμου Αθηναίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.897.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

4.    Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προκήρυξη καλλιτεχνικών, εικαστικών και λογοτεχνικών διαγωνισμών με θέμα την Επανάσταση του 1821.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βιδάλη)

5.    Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καλλιθέας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου “Μελίνα Μερκούρη”», συνολικού προϋπολογισμού 1.520.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Νάνου)

6.    Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00.
      (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

7.    Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας – (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων στη Σαλαμίνα», συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη)

8.    Έγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στα Όργανα της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή)

9.    Συζήτηση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος.

10.    Συζήτηση για το «Μεγάλο Περίπατο» και το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας.

11.    Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για τη: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».
        (Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

12.    Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Φυλής».
      (Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

13.    Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πανοράματος Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας».
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
14.    Ενημέρωση σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό έτους 2019 του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά – Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

15.    Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδών περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου και Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 3».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

16.    Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης  της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Πόρου, με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών Νήσου Πόρου».
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

17.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης εγκατάστασης παραγωγής ιατρικών ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που λειτουργεί στη θέση Πάνορμος Λαυρίου, Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

18.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με θέμα: «ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 124/75 ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

19.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Μονάδας της εταιρείας PHARMAZAC Α.Ε., παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής ανθρώπινης χρήσης, και διενέργειας ελέγχων σε παραγόμενα ή υπό έρευνα φαρμακευτικά σκευάσματα, στο Βιοτεχνικό Πάρκο της περιοχής του Βοτανικού, στο Δήμο Αθηναίων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

20.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Μονάδας έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων της εταιρίας ELPEN Α.Ε. στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας, στο Δήμο Λαυρεωτικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
           ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
                           

              ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

You might be interested in