11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 13.03.18

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 13.03.18

Συνεδρίαση 11η


Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει την
13-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Αιγάλεω», συνολικού
προϋπολογισμού 1.250.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)

2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την κατασκευή του έργου
με τίτλο: «Κατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», συνολικού
προϋπολογισμού 3.968.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Κορυδαλλού και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 8.389.840,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

4. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Δ΄ τριμήνου
2017.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2017.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

6. Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2018.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

7. Έγκριση 1ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2018.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

8. Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους
2018.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

9. Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την
κατασκευή του δημοσίου έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29 Δροσιά – Διόνυσος –
Ν. Μάκρη».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

You might be interested in