12η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 12.05.21

12η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 12.05.21

Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Καλείστε στις 12/5/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020) και Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Επικύρωση πρακτικών της 20ης, 21ης και 22ης Συνεδρίασης έτους 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

 2. Επιλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ) Αττικής, άρθρου 10 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α\’/8.12.2014) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α\’/11.5.2016).

  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη)

 3. Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «CLIMATTICA».

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)

 4. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και Τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου ΓΠΣ”.

  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Β.Κ.Τ.) της VODAFONE με κωδική ονομασία θέσης «ΚΕΡΑΤΕΑ 1000018», στην περιοχή «Πάνειο Όρος», του Δήμου Σαρωνικού, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Κομβικό Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Κ.Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΠΕΝΤΕΛΗ 1001010», στην περιοχή «Άγιος Παντελεήμων», Πεντελικό Όρος, Δημοτική Ενότητα

Διανομή μέσω \’ΙΡΙΔΑ\’ με UID: 609402666c14a7113a066b6f στις 06/05/21 18:11 1

(Δ.E.) Διονύσου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Κομβικό Σταθμό Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδική ονομασία θέσης: 1001062 – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, στη θέση ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ, του Δήμου Κηφισιάς, της Περιφερειακής Ενότητας του Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, βιοκτόνων για ανθρώπινη χρήση, συμπληρωμάτων διατροφής & ειδικής διατροφής, ιατροτεχνολογικών & καλλυντικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων καλλυντικών), με την επωνυμία ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. “ΣΙΚΑΛΙΑΣ”, που πρόκειται να εγκατασταθεί επί της οδού Γονατά 3-5 (Ο.Τ. 1021), στο Δήμο Περιστερίου Αττικής.

  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση και τροποποίηση ΑΕΠΟ λόγω προσθήκης δραστηριοτήτων αποθήκευσης και εμφιάλωσης ψυκτικών αερίων και πρατηρίου καυσίμων ιδιωτικής χρήσης) της υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης προϊόντων χημικής βιομηχανίας και βρώσιμων προϊόντων της εταιρείας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ», η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «Ντράσεζα» στον Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού του νομού Αττικής.

  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εργοστασίου αναμίξεως, συσκευασίας χημικών προϊόντων και σπρέι, καλλυντικών και ειδών ατομικής υγιεινής με την διακριτική ονομασία ΑIRPACK ΕΠΕ που βρίσκεται στην οδό Τατοΐου 377 στο Δήμο Αχαρνών της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την ανανέωση των περιβαλλοντικών του όρων.

  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

You might be interested in