12η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.08.06.2022

12η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.08.06.2022

θέματα ημερήσιας
διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου
με θέμα επιστολές της ΔΕΗ, αναφορικά με διακοπή ρεύματος λόγω
ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αποστέλλονται σε δημόσια εκπαιδευτικά
ιδρύματα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας αλλά και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της Π.Ε. Πειραιώς.
2. Επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «Ανεξάρτητη
Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ. Δ. Κατσικάρη αναφορικά με τη δια ζώσης λειτουργία
του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Αττικής.
3. Επερώτηση του επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία-Θ. Τζήμερος» κ. Θ.
Τζήμερου αναφορικά με τα έσοδα και τα έξοδα (ισολογισμός) των ΚΤΕΟ της
Περιφέρειας Αττικής..
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών της 21ης, 22ης, 23ης και 24ης συνεδρίασης έτους 2021 του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Δ ́ τριμήνου
2021.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2021.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
5. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Α ́ τριμήνου
2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
6. Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια από την Περιφέρεια Αττικής και παραχώρηση
χρήσης στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ)
δύο (2) πυροσβεστικών οχημάτων.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
7. Έγκριση προγράμματος δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα
έργα και τις δραστηριότητες της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)
8. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την παραγωγή ψηφιακού υλικού, δημιουργία και
προβολή microsite «Οι δρόμοι του κρασιού στην Αττική» από την Περιφέρεια Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)
9. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ανάπτυξης πλατφόρμας και εφαρμογής με στόχο
τη δημιουργία ενός πρότυπου διαδικτυακού συστήματος εγγραφών και παρουσίασης
των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, των πολιτιστικών δρώμενων και σημείων
πολιτισμού εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαννόπουλος)
10. Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στο πλαίσιο του έργου
«Καθαρισμοί δασικής βλάστησης, κατακείμενης βιομάζας και απορριμμάτων κατά μήκος
των επαρχιακών δημοτικών και δασικών δρόμων σε περιοχές του Δασαρχείου
Τροιζηνίας-Μεθάνων και Δήμου Πόρου, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου»,
αναδόχου εταιρείας Δ. Καφεντζής και ΣΙΑ Ο.Ε.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
11. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της
εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών:
«Προμήθεια & Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED για τον Φωτισμό
και την Ανάδειξη Γεφυρών του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
12. Έγκριση της μελέτης μόνιμης σήμανσης ασφάλισης, σηματοδότησης και
πληροφοριακών πινακίδων του έργου «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου
Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
13. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Προγράμματος ‘’Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή’’ της περιόδου 2021-2027.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
14. Γνωμοδότηση επί της τροποποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για το έργο «Νέο διώροφο εμπορικό κέντρο με υπόγειο, θερινό κινηματογράφο και
υπαίθριες θέσεις στάθμευσης επί της Λεωφ. Αιαντείου, στη θέση Μπουκουρίμεζα του
Δήμου Σαλαμίνας».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, της
εταιρείας “ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση Κοκκινογή
του Δήμου Μεγαρέων.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

You might be interested in