13η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΔΕ. 03-06-24 και ώρα 15:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης & 3ης συνεδρίασης έτους 2024 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2024 Περιφέρειας Αττικής.
(Συνεισηγητές ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς και η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ.
Τουμαζάτου)

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2024 Περιφέρειας Αττικής.
(Συνεισηγητές ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς και η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ.
Τουμαζάτου)

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την ανάπτυξη, προμήθεια και εγκατάσταση διαδικτυακής πλατφόρμας για την
ψηφιοποίηση της διαδικασίας Προγραμματισμού Εξετάσεων (Θεωρητικών και Πρακτικών) υποψήφιων οδηγών και οδηγών».
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη δημιουργία μηχανισμού αυτόματης πρωτοκόλλησης των ψηφιακών αιτήσεων
που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών αιτημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Πληροφοριακό
Σύστημα «Ίριδα».
(Εισηγήτρια η Αν. Περιφερειάρχης κ. Χρ. Κεφαλογιάννη)

ΘΕΜΑ 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 476/2023 (ΑΔΑ: ΡΒΜΝ7Λ7-ΓΜΘ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως
προς την αντικατάσταση μελών της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του Προγράμματος για την εκτέλεση
του ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο “Διαχείριση και αντιμετώπιση των κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατά την τριετία 2024, 2025 & 2026”.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου του Αυτοτελούς
Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α)
Περιφέρειας Αττικής σε ημερίδα και συνάντηση εργασίας με θέμα: «Η Πολιτική Άμυνα σε
τοπικό επίπεδο: Περιφέρεια, Δήμοι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση», που θα διεξαχθεί στις
28 Ιουνίου 2024, στην πόλη της Ρόδου.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Μανωλάκος)

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διαχείριση των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων
ιπποειδών στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2024.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Αγγελάκη)

ΘΕΜΑ 9. Ενημέρωση για τον οικονομικό απολογισμό έτους 2023 του «Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά – Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

ΘΕΜΑ 10. Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τροποποίηση –
επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών
Αγορών Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

ΘΕΜΑ 11. Λήψη απόφασης για την αποστολή, υπογραφή και έγκριση καταβολής (πριμ) έγκαιρης
παράδοσης, του έργου: «Βελτίωση οδοστρωμάτων στους SR ΠΕΟΑΚ & ΝΕΟΑΛ και στις
ΠΕΟ Αθηνών-Κορίνθου & ΠΕΟ Αθηνών-Χαλκίδας στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής
πρώην ΔΕΣΕ», προϋπολογισμού 3.300.000,00€ και αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4938/2022.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα
εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Επισκευή και αντικατάσταση κατεστραμμένων
αρμών γεφυρών στο ΠΑΟΔ Περιφέρειας Αττικής» της Δ/νσης Διαχείρισης
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)


ΘΕΜΑ 13. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της
εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών ΣΠ1/24:
«Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας τ.
ΔΚΕΣΟ» 1ο τμήμα.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)


ΘΕΜΑ 14. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της
εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών ΣΠ1/24:
«Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας τ.
ΔΚΕΣΟ» 2ο τμήμα.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των προβλεπόμενων
εργασιών της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών ΣΠ1/24:«Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών
αρμοδιότητας τ. ΔΚΕΣΟ» 3ο τμήμα.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων λόγω αποκλεισμού των οδών 28ης Οκτωβρίου (Ε.Ο. 23 Καλύβια –
Ανάβυσσος) και Αντ. Παππά στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου
«Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβιών και Κουβαρά».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Καβαλλάρη)

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων λόγω αποκλεισμού της οδού 28ης Οκτωβρίου (Ε.Ο. 32 Μαραθώνας –
Γραμματικό – Καπανδρίτι διά Βαρνάβα) στη Δ.Ε. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου
«Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Βαρνάβα Αττικής».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Καβαλλάρη)

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση λήψης μέτρων βελτιστοποίησης οδικής ασφάλειας επί των κόμβων Κων/νου Καραμανλή – Ευζώνων και
Κων/νου Καραμανλή – Ασπ. Καψαλά στο Δήμο Αμαρουσίου.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κ. Μαρκουίζος)

ΘΕΜΑ 19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση μικροκυματικών κεραιών
(MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας FORTHNET MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση –
εκσυγχρονισμό τους στην θέση «Εύζωνας» του όρους ΥΜΗΤΤΟΣ του ∆ήμου Καισαριανής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού
Τομέας Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής
κοτόπουλων πάχυνσης της εταιρίας ΔΑΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Ο.Ε, στη θέση Όλυμπος Καλυβίων
Θορικού Δήμου Σαρωνικού Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, λόγω αύξησης δυναμικότητας και καταγραφής συνοδής δραστηριοτήτας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του
έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12,6 ΜW στη θέση “ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ 2” των Δ.Ε.
Μάνδρας και Ερυθρών, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής
και στην Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΠΕΤ:2302913229).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:«Κτίριο καταστημάτων, γραφείων
και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Λεωφόρου Συγγρού 340, στο οικοδομικό τετράγωνο 280 Δήμου Καλλιθέας,
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής» της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. ΠΕΤ:2306964327.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 23. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εμπορικά καταστήματα και χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Λεωφόρος Κηφισίας 49, στο Ο.Τ. 1080 Δήμου Αμαρουσίου, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Περιφέρειας Αττικής» της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. (ΠΕΤ: 2306964426).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 24. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση του Ατμοηλεκτρικού
Σταθμού (ΑΗΣ) Λαυρίου της ΔΕΗ ΑΕ, στον Δήμο Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΤ: 2104522319).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

You might be interested in