14η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.28.07.22

θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα
  τη μελέτη και τις εργασίες του ΟΛΠ στο λιμάνι του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής.
 2. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Σπ.
  Αγγέλη, Β. Βερελή, Χρ. Καραμάνου, Αικ. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφα αναφορικά με τις
  δαπάνες Πολιτικής Προστασίας για «τυχόν έκτακτα γεγονότα» στην Περιφέρεια Αττικής.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 3. Επικύρωση πρακτικών της 25ης & 26ης συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού
  Συμβουλίου Αττικής.
 4. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής
  οικονομικού έτους 2022.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 5. Έγκριση 3ης Τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής
  οικονομικού έτους 2022.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 6. Έγκριση σκοπιμότητας για τη “Συντήρηση, επισκευή (τεχνική εξυπηρέτηση) και παροχή
  αναλωσίμων των εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοαντιγραφικών των υπηρεσιών
  της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, για ένα έτος (11.500.000 σελίδες)”.
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή)
 7. Έγκριση σκοπιμότητας για τη δημιουργία Ψηφιακής πλατφόρμας Μητρώου υποψηφίων
  εκπαιδευτών οδηγών και σχολών της Περιφέρειας Αττικής.
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή)
 8. Έγκριση σκοπιμότητας τεχνοοικονομικής μελέτης για το Έργο: “Σχεδίαση και
  υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών».
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή)
 9. Έγκριση σκοπιμότητας ανάπτυξης πλατφόρμας και εφαρμογής με στόχο τη δημιουργία
  ενός πρότυπου διαδικτυακού συστήματος εγγραφών και παρουσίασης των σημείων
  τουριστικού ενδιαφέροντος, των πολιτιστικών δρώμενων και σημείων πολιτισμού εντός
  των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
  (Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Κουρή και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
  Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαννόπουλος)
 10. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την παραγωγή ψηφιακού υλικού, δημιουργία και
  προβολή microsite «Οι δρόμοι του κρασιού στην Αττική» από την Περιφέρεια Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)
 11. Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινής ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή
  αγωγού ομβρίων επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο πλαίσιο του
  έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκληθήκαν από τα ακραία
  πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25.11.2019 στην τοπική Κοινότητα Κινέττας».
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 12. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που
  θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Άρση επικινδυνοτήτων σε δύο γέφυρες της Λ.
  Κηφισού (Γέφυρα Ροσινιόλ και γέφυρα επί της οδού Πίνδου, άνωθεν της οποίας
  διέρχεται η Λεωφόρος Κηφισού)» αναδόχου «ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 13. Γνωμοδότηση επί του συμπληρωματικού υπομνήματος της Στρατηγικής Μελέτης
  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το «Αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη
  διαχείρισης (masterplan) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.».
  (Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος
  κ. Ν. Παπαδάκης)
 14. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για
  τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
  Ενέργειας, των ετών 2020-2029 & 2021- 2030.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
 15. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
  Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην
  Αθήνα με Σ.Δ.Ι.Τ. στο πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ΧΡΩ.ΠΕΙ.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
 16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση
  περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου: “Μελέτη Οριοθέτησης –
  Διευθέτησης ρεμάτων βορείων περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
  (Ρέμα Χιλιοποτάμου)”.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
 17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
  «Μελέτη Οριοθέτησης – Διευθέτησης ρεμάτων βορείων περιοχών περιφερειακής
  Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Ρέμα Ρεβυθιάς).
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

You might be interested in