17η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.21/9/2022

  1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για
    την 3η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
    Περιφέρειας Αττικής.
    (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)

You might be interested in