18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ την ΤΕ 2-8-23

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 18Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΤ 2-8-23

 1. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου, κ. Στ. Αναστασοπούλου, κ. Α. Χρήστου περί της μη κατάσχεσης των κητωδών του Δελφινάριου της «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ΑΕ» αμέσως μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του.
 2. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα: «Η νέα δομή ΟΚΑΝΑ που άνοιξε στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα Πειραιά».
 3. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα: «Οι Δικές που εξελίσσονται για το Μάτι και την Μάνδρα Αττικής και η πολιτική που ακολουθεί η Περιφέρεια Αττικής έναντι της κας Δούρου και του ΣΥΡΙΖΑ.
 4. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα: «Τη χωματερή στον Υμηττό και τα μέτρα δασοπροστασίας της χωματερής που είναι μέσα στην καρδιά του Υμηττού και για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν όσον αφορά στους εργαζόμενους που εργάζονται στην χωματερή».
 5. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα: «Η εγκληματικότητα των ευπαθών ομάδων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής».
 6. Επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ. Π. Παππά με θέμα: «Την εκπόνηση μελέτης για την άρση επικινδυνότητας του παραλιακού τμήματος Αλεποχώρι προς Σχοίνο και την εκτέλεση έργου για την προστασία πρανών και την ασφαλή διέλευση οχημάτων στην παραλιακή οδό Σχοίνος – Αλεποχώρι.
 7. Επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ. Χ. Καραμάνου με θέμα: «Το κλείσιμο των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής κατά τις ημέρες του καύσωνα».
 8. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Στ. Αναστασοπούλου αναφορικά με τον ορισμό ή μη Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για την Περιφέρεια Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΕΤ 2-8-23

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων 3 θέσεων ΤΕ Εργοδηγών σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 45/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφορικά με την «Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.
 2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής.
 3. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023.
 4. Έγκριση της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023.
 5. Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής για το Α΄ Εξάμηνο του 2023.
 6. Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 854261/11.07.2023 αίτησης της εταιρείας «ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) Α.Ε.», μέλους της ένωσης εταιρειών «TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. -ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ», για υπαγωγή εκκρεμούσης ένδικης διαφωνίας της κατά της Περιφέρειας Αττικής σε δικαστικό συμβιβασμό.
 7. Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 854261/11.07.2023 αίτησης της εταιρείας «ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ», μέλους της ένωσης εταιρειών «TOI TOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ», για υπαγωγή εκκρεμούσης ένδικης διαφωνίας της κατά της Περιφέρειας Αττικής σε δικαστικό συμβιβασμό.
 8. Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 872454/13.07.2023 αίτησης της εταιρείας «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση εκκρεμούσης ένδικης διαφωνίας της κατά της Περιφέρειας Αττικής σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ΠΟΕ 938/30.06.2023 Πράξης της Προέδρου του 13ου Τμήματος Συνεδριάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 9. Έγκριση ανάθεσης ή μη, σε εξωτερικό δικηγόρο, του δικαστικού χειρισμού 8 υποθέσεων της ΠΕ Ανατολικής Αττικής που έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για την Περιφέρεια Αττικής και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ. ιβ) του ν.3852/2010.
 10. Έγκριση ανάθεσης ή μη σε εξωτερικό δικηγόρο, του δικαστικού χειρισμού υποθέσεως της ΠΕ Δυτικής Αττικής που έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για την Περιφέρεια Αττικής και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ. ιβ΄ του ν.3852/2010.
 11. Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής παραλαβής σαράντα δύο (42) επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής.
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τον ηλεκτρονικό άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες ανάπτυξης και εγκατάστασης πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας σε “Buffer Zones”, (Πε.Σ.Π.Κ.Α.)».
 13. Έγκριση για επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»» για το έτος 2016.
 14. Έγκριση για επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Η ΑΜΥΜΩΝΗ»» για το έτος 2017.
 15. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης κατασκηνωτικού θερινού προγράμματος Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων παιδιών πολιτών Τσιγγάνικης καταγωγής έτους 2023.
 16. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής».
 17. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή δύο (2) υπαλλήλων της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Πειραιώς & Νήσων στο 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εντομολογίας, που θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, στις 16-20 Οκτωβρίου 2023.
 18. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2024.
 19. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Αττικής στο Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός (Βόρεια Σαρδηνία, 26-30 Σεπτεμβρίου 2023)».
 20. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μετάβαση του κου Χριστακόπουλου Παύλου, Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας στα Λουτρά Αιδηψού για το 21ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο με τίτλο «Προστασία δασικών οικοσυστημάτων και φυσικού περιβάλλοντος – οικολογική και κοινωνικοοικονομική αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών» που θα πραγματοποιηθεί από 22-10-2023 έως 25-10-2023 στα Λουτρά Αιδηψού.
 21. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης 29.500€ (πλέον Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας, με τίτλο «Καν’ το Σωστά» του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», σε 25 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής με προτεραιότητα στις μαθήτριες και τους μαθητές Λυκείου.
 22. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βύρωνα για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΚΛΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 23. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση χώρου για τη δημιουργία καταστρώματος παρατηρήσεων-αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αναβάθμιση, επέκταση φυλακείου-θεματικού πωλητηρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Θησείο».
 24. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 304.990,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
 25. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Δήμου Ζωγράφου για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»
 26. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο : «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.119.154,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 27. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αμαρουσίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.570.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 28. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Θάλωσσι της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης», συνολικού προϋπολογισμού 5.366.794,40 (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).
 29. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηρακλείου για τη μελέτη: «Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο, στο 2ο Δημοτικό, στο 9ο Δημοτικό και το 12ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ηρακλείου.
 30. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.364.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 31. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου».
 32. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».
 33. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)»
 34. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης για το έργο με τίτλο: «Ανακαίνιση – αναδιαρρύθμιση κτιρίου της εκκλησιαστικής Λεουσίου Στέγης για τη λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης».
 35. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πλωτής προβλήτας ΤΑΥ Λιμένος Ύδρας» συνολικού προϋπολογισμού 139.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 36. Έγκριση σύναψης και όρων 3ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΑΛΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ».
 37. Λήψη απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Χαϊδαρίου για την υλοποίηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής ένταξης και παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας των ευάλωτων ομάδων στον Δήμο Χαϊδαρίου. Ποσό χρηματοδότησης: 74.300 Ευρώ”.
 38. Συζήτηση αναφορικά με πρόστιμα της Περιφέρειας Αττικής για αφισοκολλήσεις.
 39. Συζήτηση σχετικά με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφορικά με την παραβίαση των όρων της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την άθληση στα γήπεδα τένις του Αττικού Άλσους.
 40. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση – Ανακατασκευή οδικών τμημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Αττικής οδού Περιφέρειας Αττικής».
 41. Γνωμοδότηση για χαρακτηρισμό, αποχαρακτηρισμό και συντήρηση τμήματος του έργου «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών στο τμήμα Μάνδρα- Οινόη(από την χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+085,61) και αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα από χ.θ 5+500 έως χ.θ. 9+000».
 42. Τροποποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 1.999.994,71€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, για επιπλέον ποσό 111.600,00€ με Φ.Π.Α.
 43. Τροποποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού και φύλαξης της πεζογέφυρας του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου», προϋπολογισμού 120.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, για επιπλέον ποσό 24.986,00 € (με Φ.Π.Α.).
 44. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ το ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ”».
 45. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια κατάληψης οδοστρώματος οδών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα τριάθλου IRONMAN 70.3 Vouliagmeni, Greece που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 20 – 22 Οκτωβρίου, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
 46. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανάπτυξη της νέας μαρίνας Αλίμου.
 47. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Έργα Διευθέτησης ρεμάτων Οινόης – Καινούργιο & Σέχρι και φραγμάτων ανάσχεσης Οινόης και Αγίας Τριάδας περιοχής Μαραθώνα Αττικής» (ΠΕΤ: 2010380711).
 48. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2022.
 49. Χορήγηση άδειας και πραγματοποίηση απαραίτητων εργασιών σε οδούς αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για την άρτια και ασφαλή διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις, από 7/9/2023 έως 10/9/2023.
 50. Έγκριση πρόσθετης επιχορήγησης στην Εταιρεία “2023 ELEVΣΙΣ ΕUROPEAN CAPITAL of CULTURE”.
 51. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων της Φάρμα Διόσκουροι Ι.Κ.Ε. στη θέση «Τούτουλη» του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

You might be interested in