23η Τακτική Μεικτη – Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1
Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ.
Καραμάνου Χρήστου, Αγγέλη Σπυρίδωνα, Βασιλοπούλου Ελένης, Κατωπόδη Ζωής
αναφορικά με πλημμυρικά και πολεοδομικά προβλήματα στην οδό Λιοσίων.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2.
Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα
τον Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και
Παιδιού «Κιβωτό του Κόσμου» στην Αθήνα και τις επιχορηγήσεις που έχει δώσει η
Περιφέρεια Αττικής.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών
  καταστημάτων και περιορισμός κυκλοφορίας φορτηγών.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)
 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 100/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
  Αττικής σχετικά με δωρεά 5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής προς την Περιφέρεια
  Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τους σεισμούς του 2014 .
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 3. Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματικής Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)
  της Περιφέρειας Αττικής.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
 4. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωμοδοτικές επιτροπές
  Λιμεναρχείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2023.
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63921a98eb32ff008d3ac834 στις 08/12/22 19:34
  2
 5. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διαχείριση των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων
  ιπποειδών στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2023.
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
 6. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
  Περιφέρειας Αττικής έτους 2021.
  (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Π. Λεονάρδου)
 7. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) με
  τον τίτλο «Αναθεώρηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γενικού
  Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Αλίμου» Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα
  Αθηνών.
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Λιμενικών
  Εγκαταστάσεων Μαρίνας Αθηνών.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
 9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της αθλητικής
  εγκατάστασης «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
 10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση
 • τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 201437/27-08-2012 Α.Ε.Π.Ο. για τις εγκαταστάσεις της
  «Ιπποδρομίες Α.Ε.» (Ιππόδρομος Αθηνών) στη θέση «Μερέντα» του Δήμου
  Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

You might be interested in