27η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.08.12.2021

27η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.08.12.2021

θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση επί του παρουσιασθέντος Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής για
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Γ. Πατούλης)
2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προμήθεια ράβδων υπεριώδους
ακτινοβολίας που θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στο
πλαίσιο της αποφυγής της διασποράς της πανδημίας Covid – 19.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Κεχρής)
3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την ένταξη
της Περιφέρειας Αττικής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Περιφερειών του Π.Ο.Υ. (Regions
for Health).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Κεχρής)
4. Λήψη απόφασης για παράταση του εθνικού ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας
καταστημάτων στο Δήμο Πειραιά την Πέμπτη 23/12/2021.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)
5. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ποσού 4.668.674,4€ για την τοποθέτηση συστημάτων
υγιεινής στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής για τρία χρόνια.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)
6. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης απονομής βραβείων σε πρωτεύσασες/-ντες
μαθήτριες/μαθητές των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χ. Αλεξανδράτος)
7. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για
την “Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βύρωνα”.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
8. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για υπαλλήλους ΙΔΟΧ της Περιφέρειας Αττικής που
προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών λόγω της
πανδημίας covid-19.
9. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για απασχολούμενους μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής.

You might be interested in