32η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πε 21-12-23 και ώρα 15:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής
έτους 2024 (Πρόγραμμα προμηθειών – παροχής υπηρεσιών έτους 2024).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

You might be interested in