4η Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 2.2.22

4η Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Θέμα:

1. Ενημέρωση και συζήτηση περί των πεπραγμένων της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά
με το φαινόμενο κακοκαιρίας «Ελπίδα».

You might be interested in