5η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.16.02.2022

5η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

1. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1/2021 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με
θέμα: «Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική Προβολή και
Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής, για τη χρονική περίοδο 2021-2023», ως προς το
πρόγραμμα συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις
έτους 2022.

2. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2022.

3. Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Αττικής για το Β ́ Εξάμηνο του 2021.

4. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής για την Τακτική Γενική Συνέλευση του
Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» την 10η
Φεβρουαρίου 2022 ή για οιανδήποτε μετ’ αναβολή ή διακοπή ημερομηνία ή για τυχόν
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

5. Έγκριση σκοπιμότητας απονομής «Επαίνου αναγνώρισης προσφοράς» σε όλους τους
εφεξής συνταξιοδοτούμενους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής.

6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση on line σεμιναρίων ενημέρωσης
και διάδρασης με αναπτυξιακά θέματα του παιδιού με ΔΕΠ-Υ, από τον επιστημονικό
Φορέα i-paidi, στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για τη
χρονική περίοδο από 1 Μαρτίου 2022 έως 15 Δεκεμβρίου 2022.

7. Έγκριση του προγράμματος για την καταπολέμηση των ακρίδων στη Δημοτική Ενότητα
Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

8. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στο 13ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας.

9. Έγκριση για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή
εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων, για σύνδεση με το δευτερεύοντα αγωγό
ακαθάρτων υδάτων που είναι εγκατεστημένος κατά μήκος της οδού Ελευθερίου
Βενιζέλου, από το ύψος της διασταύρωσης με την Ηρώων Πολυτεχνείου έως τη
διασταύρωση με την οδό Αλκιβιάδου, στο Δήμο Ελευσίνας.

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), κατόπιν
συμπλήρωσής της, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για
την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη χωροθέτησης συστημάτων πλωτών προβλητών στο
θαλάσσιο μέτωπο του Γαλατά λιμενικά έργα & περιβαλλοντικά έργα εντός της ΧΖΛ
Γαλατά».

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο
«Μελέτη Βελτίωσης επαρχιακής οδού Νο 58 Γαλατά – Λεμονοδάσους προς Ερμιόνη,
από Γαλατά μέχρι τα όρια του Ν. Πειραιά με τον Ν. Αργολίδας».

You might be interested in