7η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΠΑ 01-03-24 και ώρα 15:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13/2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου “Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», μετονομασία της εν λόγω Επιτροπής σε “Επιτροπή Αθλητισμού και Παιδείας” και μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 2. Ορισμός Πολιτικού Υπευθύνου και Συντονιστή της Περιφέρειας Αττικής για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για την Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 3. Ορισμός Πολιτικού Υπευθύνου και Συντονιστή της Περιφέρειας Αττικής για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ και την εκπλήρωση των κριτηρίων των μελών των Εθνικών Δικτύων, όπως απορρέουν εκ της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας» του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network).
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης υποστήριξης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM & Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2024 που θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα 30-31 Μαρτίου 2024 στο Κλειστό Γήπεδο TAE KWON DO, στο Παλαιό Φάληρο.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Πρεζεράκου)

ΘΕΜΑ 5. 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 480/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2024 (Πρόγραμμα προμηθειών – παροχής υπηρεσιών έτους 2024), ως προς την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση τελικού σχεδίου Καταστατικού της υπό ίδρυση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Αγγελάκη)

ΘΕΜΑ 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 281/2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2024.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Αγγελάκη)

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση Προγράμματος για την καταπολέμηση των ακρίδων στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στη Δημοτική Ενότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων για το έτος 2024.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Αγγελάκη)

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2024.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

ΘΕΜΑ 10. Α. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2024 και Β. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μετακίνηση και διαμονή εκτός έδρας έως και πέντε (5) μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαννόπουλος)

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, επί της Λ. ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών της εταιρείας Vodafone, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ασπροπύργου και αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κλ. Βαρελάς)

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, στο πλαίσιο υπογειοποίησης εναέριου δικτύου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του ΔΕΔΔΗΕ.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κλ. Βαρελάς)

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στον ανισόπεδο κόμβο Λ. Ποσειδώνος και Εθνάρχου Μακαρίου, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε γέφυρες», αξίας 5.452.999,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αναδόχου OSMOS HELLAS A.E..
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

ΘΕΜΑ 14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία Ειδικού Κτιριακού Πολυδύναμου Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος Μικτής Χρήσης και έργων βελτιωτικών παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο στην περιοχή ‘’Δηλαβέρη’’, Δήμου Αμαρουσίου.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» επί της Πλατείας Έλενας Βενιζέλου 2, στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (ΠΕΤ: 2309998728).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση του έργου της Γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας: ως προς την επέκταση του υφιστάμενου Αμαξοστασίου Ελαιώνα.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας: τμήμα ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΟΝ.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του έργου «Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης “Οδυσσέας – Οι Έλληνες και η Θάλασσα” της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “ΚΥΚΛΩΨ” σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Παλαιού Φαλήρου» (ΠΕΤ: 2309005516).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πτηνοτροφικών μονάδων ορνίθων κρεατοπαραγωγής των Κωνστ. Χρονόπουλου & Λεωνίδα Χρονόπουλου του Κωνστ. στη θέση, Στενό ή Βουργένι Δ.Ε. Αυλώνας του Δήμου Ωρωπού, Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

You might be interested in