8η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

1. Επικύρωση πρακτικών της 12ης, 13ης, 14ης & 15ης συνεδρίασης έτους 2022 του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής των εργασιών της
αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού
ερεισμάτων, καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας ΠΕ. Ανατολικής
Αττικής για τα έτη 2023 – 2024.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για την κοπή των
καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας έτους 2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών, παροχής υπηρεσιών και καλής εκτέλεσης
εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού που λειτουργεί
ή αναμένεται να λειτουργήσει στις υπηρεσίες των ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, οι οποίες
στεγάζονται στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος, στον Πειραιά.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
5. Συγκρότηση τριμελούς ειδικής επιτροπής για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Π.Ε. Πειραιά
και παραλαβής πετρελαίου κίνησης για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της Π.Ε. Πειραιά της
Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6409edfb0d794546dadebbb7 στις 09/03/23 16:33
2
6. Έγκριση επικαιροποίησης του «Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την
εκδήλωση πλημμύρων».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)
7. Έγκριση επικαιροποίησης του «Ειδικού Σχέδιου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την
Εκδήλωση Χιονοπτώσεων – Παγετού».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)
8. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως συνδιοργανώτριας
του Συνεδρίου “Safe Αttica 2023”.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)
9. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μίσθωση Μηχανημάτων Έργου -Οχημάτων.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 232/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
ως προς τον ορισμό του τακτικού μέλους στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
της ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)
11. Έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος αιρετών ΟΤΑ
για διατυπωθείσες πολιτικές τους θέσεις.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος)
12. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής
ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Ανακαίνιση πολιτιστικού κέντρου ̈Φλοίσβος ̈ και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου με
προσθήκη ανελκυστήρα – Μελέτη εργασιών προσαρμογής διατηρητέου κτιρίου
̈Φλοίσβος ̈», συνολικού προϋπολογισμού 2.950.667,67 € (με Φ.Π.Α.).
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος και η Εντεταλμένη
Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
13. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων για την εκπόνηση της
μελέτης: «Μελέτη Οδοποιίας στη θέση Μεγάλο Ποτάμι».
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
14. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στο πλαίσιο του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ
(ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) – 2η ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 4.350.000,00 €,
αναδόχου εταιρείας Αφοί Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
15. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια μερικής κατάληψης
οδοστρώματος επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως) στο Δήμο Καλλιθέας, για τη
διοργάνωση του αγώνα δρόμου Kallithea speed (αγώνες επίδειξης rollers), την Κυριακή 19
Μαρτίου 2023.
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος και η Εντεταλμένη
Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6409edfb0d794546dadebbb7 στις 09/03/23 16:33
3
16. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια μερικής κατάληψης
οδοστρώματος επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως) στο Δήμο Καλλιθέας, για τη
διοργάνωση του αγώνα δρόμου Kallithea run 2023, την Κυριακή 9 Απριλίου 2023.
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος και η Εντεταλμένη
Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
17. Ενημέρωση-Συζήτηση για δυνατότητα εγκατάστασης μέσων προστασίας από την
ηχορύπανση κατά μήκος της Εθνικής Οδού στην περιοχή των Σεπολίων.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
18. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο
Π.Α.Ο.Δ. Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 2.016.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),
παρόχου «ΑRΚΙΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑRΚΙΤΟΝ ΑΕ».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για «Έργα που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4014/2011 και προβλέπονται στο Ρυμοτομικό
Σχέδιο Εφαρμογής στην περιοχή ‘’Μάτι’’ Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.
1 του άρθρου 41 του Ν.4963/2022»

You might be interested in