9η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 31.03.21

9η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

1. Λήψη απόφασης για δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 1ο
 Δημοτικό Σχολείο
Σαλαμίνας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
2. Λήψη απόφασης για τη δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Γυμνάσιο Καπανδριτίου.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκριση για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας με βάρδιες και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Αττικής.
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γ.
Βλάχος)
4. Λήψη απόφασης μείωσης του ανώτατου ορίου ταχύτητας στο οδικό τμήμα της Λ.
Βουλιαγμένης από τη Λ. Αλίμου έως τη Λ. Ποσειδώνος, αρμοδιότητας της Δ/νσης
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
5. Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στα πλαίσια της εκτέλεσης
των προβλεπόμενων εργασιών της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών με τίτλο : «ΣΠ01/20: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας
τ. ΔΚΕΣΟ της Περιφέρειας Αττικής», για το Τμήμα 1ο, 2ο & 3ο.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
2
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υλοποίηση του
έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Παλουκίων και Πορθμείου
Φανερωμένης». 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου
εργοστασίου ζυθοποιίας της εταιρείας «Αθηναϊκή Ζυθοποιίας Α.Ε.» στη Λ. Κηφισού 102 
Δήμου Αιγάλεω Π.Ε. Δυτικού Τομέα που αφορά ανανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
8. Έγκριση λήψης μόνιμων μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα
Σταυρού-Λαυρίου (Ε.Ο. 89), που αφορούν μονοδρόμηση (από νότο προς βορρά) της
Λεωφ. Βασ. Κων/νου, από την οδό Βασ. Όλγας έως και προς την οδό Χρ. Ζωίτσα, στο
Δήμο Κρωπίας.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 

You might be interested in