9η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΡ 26-03-24 και ώρα 15:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2023 Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2023.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 4. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό του ένδικου μέσου της εφέσεως κατά δύο (2) αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για υποθέσεις της Π.Ε. Δυτικής Αττικής που έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για την Περιφέρεια Αττικής και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ. ιβ) του Ν.3852/2010 – δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2426/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

ΘΕΜΑ 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό του ένδικου μέσου της εφέσεως κατά απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για υπόθεση της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής που έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για την Περιφέρεια Αττικής και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ. ιβ) του ν.3852/2010 – δυνάμει της υπ’ αριθμ. 54/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

ΘΕΜΑ 6. Τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 203/2019 (ΑΔΑ:Ψ7ΧΗ7Λ7-ΟΗΧ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μεταφορά εξυπηρετουμένων του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ» από 1/4/2024 έως 31/7/2026.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Τουμαζάτου)

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή αιρετού και υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής στο 3ο Συνέδριο Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Περιφερειών Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Απριλίου 2024, στις εγκαταστάσεις της Helexpo στο συνεδριακό κέντρο Βελλίδης, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έκθεσης Beyond.
(Συνεισηγητές η Αν. Περιφερειάρχης κ. Χρ. Κεφαλογιάννη και ο Εντεταλμένος
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εμ. Σφακιανάκης)

ΘΕΜΑ 9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου “Investment in Data Centers in Greece” για το Κέντρο Δεδομένων στα Σπάτα Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση κέντρου εκπομπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος στη θέση “ΠΑΡΝΗΘΑ DR (3006212)”, του Δήμου Αχαρνών της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία CONNECTICORE.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)- κατόπιν συμπλήρωσης αυτής- «Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων στα Ρέματα: Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζήνας, Λάκκα και Αγ. Τριάδα Λουτρόπολης Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, Σκοτεινή και Λεύκη ν. Αίγινας».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά στη δραστηριότητα υφιστάμενου Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” επί της παράπλευρης οδού (service road) στο 20 χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και της Δημοτικής Οδού Γυμναστηρίου στη θέση «Φασιδέρι» της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ερυθραίας του Δ. Κηφισιάς Ν. Αττικής (ΠΕΤ: 2107573558).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Α.Ε στο Δήμο Σαλαμίνας, Π.Ε. Νήσων Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενων συνοδών εγκαταστάσεων (προβλήτα και λοιπών διαμορφώσεων) επί θαλάσσιου χώρου και εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας υφιστάμενης μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας Avramar A.E. (πρώην «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.») στη θέση Βράχος Παπανικόλα νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων (ΠΕΤ: 2110636426).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού Βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας NOVA Μ.Α.Ε., με την από κοινού χρήση με την εταιρεία Vodafone με κωδική ονομασία θέσης «2340301 ΥΜΗΤΤΟΣ FORTHNET», ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε πάρκο κεραιών στον Υμηττό, στο Δήμο Παιανίας, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Μελέτη αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Μαραθώνα-Προτάσεις λήψης μέτρων προστασίας» Δήμου Μαραθώνα.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας / Υποκατάστημα Ιχθυόσκαλας Πειραιά, επί του λιμανιού Ηρακλέους, στο Δήμο Κερατσινίου και συγκεκριμένα στο Οικοδομικό Τετράγωνο(Ο.Τ.) 235».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου – Παιανίας, έργα Συλλογής και Μεταφοράς Ακαθάρτων Υδάτων του κεντρικού και νοτίου τμήματος Ανατολικής Αττικής σε περιοχές των Δήμων Κρωπίας, Παιανίας, Παλλήνης (νοτίως της Δ.Π.Λ. Υμηττού), Σαρωνικού και Μαρκοπούλου (οικ. Χαμολιάς) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και Έργα Επαναχρησιμοποίησης – Διάθεσης των Επεξεργασμένων Λυμάτων.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 69 ΜW και Αποδιδόμενης 50ΜW στη Νήσο Κύθνο, Δήμου Κύθνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Συνοδά Έργα Υποδομής» της εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΠΕΤ:1902046018).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, της μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής απορρυπαντικών και καλλυντικών προϊόντων (παρασκευασμάτων καλλωπισμού) της εταιρείας «ENDLESS EC – ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ», στη θέση «Φάκα» στο Δήμο Ασπροπύργου, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανέγερση και Λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, στο Ο.Τ. 204 του Δ. Πειραιά» (ΠΕΤ: 2311008821).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

You might be interested in