9η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.11.04.2022

9η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.11.04.2022

1. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Χρ.
Καραμάνου, Σπ. Αγγέλη, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Β. Βερελή, Α. Κατρανίδου, Αικ. Λογοθέτη,
Γ. Μπαλάφα με θέμα το έργο «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου 3.500 θέσεων
βιοκλιματικό – πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης».
2. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα
την καταλληλόλητα των παραλιών της ΠΕ Νήσων και τις δειγματοληψίες θαλασσινού
νερού που διενεργήθηκαν τα έτη 2021 & 2022 ή θα διενεργηθούν σε αυτές.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής 2021-2027.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
2. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό δεκαεννέα (19)
υποθέσεων της ΠΕ Δυτικής Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα
για την Περιφέρεια Αττικής και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία,
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 549/2022 απόφασης (ο.ε.) της Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό είκοσι πέντε (25)
υποθέσεων της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και
σπουδαιότητα για την Περιφέρεια Αττικής και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και
εμπειρία, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 550/2022 απόφασης (ο.ε.) της Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας
Αττικής, ως εταίρος, στα Κέντρα Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της
ψυχοκοινωνικής υγείας για το έτος 2021.
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Π. Λεονάρδου)
5. Απόφαση αποδοχής περί «Πρότασης δωρεάν ανάληψης της εκπόνησης των
απαιτούμενων μελετών των βελτιωτικών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων επί της
Ποσειδώνος, στην περίμετρο της ιδιοκτησίας ‘ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ’, στο Δήμο
Γλυφάδας».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
6. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που
θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση
στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
7. Έγκριση λήψης μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση
οδοστρωμάτων στους SR ΠΕΟΑΚ & ΝΕΟΑΛ και στις ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου & ΠΕΟ
Αθηνών – Χαλκίδας στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρώην ΔΕΣΕ», αναδόχου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
8. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το έργο: «Υπηρεσίες εφαρμογής του
Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της
Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)
9. Συζήτηση επί της διαδικασίας διατύπωσης των εισηγήσεων από την αρμόδια Δ/νση και
επί των γνωμοδοτήσεων αναφορικά με τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

You might be interested in