Αρχική Σελίδα

Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

9η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΡ 26-03-24 και ώρα 15:00
0

9η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΡ 26-03-24 και ώρα 15:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024.(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς) ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2023 Περιφέρειας Αττικής.(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς) ΘΕΜΑ 3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2023.(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς) ΘΕΜΑ 4. Καθορισμός […]
1η ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΔΕ 04-03-24 και ώρα 1500
0

1η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΔΕ 04-03-24 και ώρα 15:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Εξειδίκευση έργων Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Αττικής.(Κατατέθηκε από την Περιφερειακή Σύμβουλο της διοικούσας παράταξης «ΑΤΤΙΚΗΜΠΡΟΣΤΑ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ο τόπος μας η ευθύνη μας» κ. Ευαγγελία Γιακουμάτου) ΘΕΜΑ 2. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων άρσης επικινδυνότητας της Λ. Επιδαύρου –Δρυόπης – Γαλατά (Καλλονή).(Κατατέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο της διοικούσας παράταξης «ΑΤΤΙΚΗΜΠΡΟΣΤΑ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ο […]
7h perifereias
0

7η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΠΑ 01-03-24 και ώρα 15:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13/2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου “Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», μετονομασία της εν λόγω Επιτροπής σε “Επιτροπή Αθλητισμού και Παιδείας” και μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων.(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς) ΘΕΜΑ 2. […]
4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00
0

4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού», σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΘΕΜΑ 2. Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Αθλητισμού», σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΘΕΜΑ 3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την υποστήριξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας ΟλυμπιακήςΚατηγορίας […]
4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00
0

3η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΔΕ 15-01-24 και ώρα 13:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. ΘΕΜΑ 2. Ορισμός μελών στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Αττικής,.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Μανωλάκος) ΘΕΜΑ 3. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/1994)όπως ισχύει.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός) ΘΕΜΑ […]
4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00
0

1η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΔΕ 08-01-24 και ώρα 13:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Συγκρότηση – Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. ΘΕΜΑ 2. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00
0

32η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πε 21-12-23 και ώρα 15:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2024.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας) ΘΕΜΑ 2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικήςέτους 2024 (Πρόγραμμα προμηθειών – παροχής υπηρεσιών έτους 2024).(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας) ΘΕΜΑ 3. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης […]
4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00
0

31η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΡ 19-12-23 και ώρα 16:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση πρακτικών της 15ης και της 16ης συνεδρίασης έτους 2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής . ΘΕΜΑ 2. Τροποποίηση, κατόπιν υπογραφής σύμβασης, του με α/α 133 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.Βορείου Τομέα Αθηνών.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας) ΘΕΜΑ 3. Τροποποίηση, κατόπιν υπογραφής σύμβασης, των με α/α 16 και 17 δρομολογίων […]
4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00
0

29η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πε. 7-12-23 και ώρα 15:30

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου,Στ. Αναστασοπούλου, Α. Γερασιμίδη «περί νομιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων επί ρέματος στην ΑνατολικήΑττική» και ειδικότερα επί των οδών Αναπαύσεως και Κλεισθένους, σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Γέρακα, το οποίο έχεικατασκευαστεί και λειτουργεί επί τμήματος του ρέματος […]
4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00
0

27η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τε. 15-11-23 και ώρα 15:30

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου περί της μηκατάσχεσης των κητωδών του Δελφινάριου της «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ΑΕ» αμέσως μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του. ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. […]
4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00
0

25η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τε. 25-10-23 και ώρα 15:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΘΕΜΑ 1. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2023 Περιφέρειας Αττικής. ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό τριάντα εννέα (39) υποθέσεων της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία καισπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία – σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ. […]
4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00
0

20η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την 06/9/2023 και ώρα 15:30

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Στ. Αναστασοπούλου αναφορικά με τον ορισμόή μη Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για την Περιφέρεια Αττικής. Επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ. Π. Παππά με θέμα: «την εκπόνηση μελέτης για την άρση επικινδυνότητας του παραλιακού […]