Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου213 Videos

29η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 15-09-2016
0

29η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 15-09-2016

Τακτική συνεδρίαση 29η του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης   1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Περιστερίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 703.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(Εισηγητής ο […]
20η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 15-06-17
0

20η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 15-06-17

20η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 15-06-17 Συνεδρίαση 20η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις15-06-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτωθέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση πρακτικών 4ης, 5ης και 6ης Συνεδρίασης […]
9η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 01.03.18
0

9η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 01.03.18

9η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 01.03.18 Συνεδρίαση 9η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει την01-03-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτωθέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συζήτηση για το «Γραμματικό».2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου […]
40η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 20.12.18
0

40η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 20.12.18

40η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 20.12.18 Συνεδρίαση 40η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις 20-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου–Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Επικύρωση πρακτικών της 25ης, 26ης, 27ης, […]
4η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 19.02.20
0

4η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 19.02.20

4η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 19.02.20 Συνεδρίαση 4η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις19-02-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του ΥπουργείουΥποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με ταπαρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠεριφέρειαςΑττικής και […]
13η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 26.05.21
0

13η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 26.05.21

θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση πρακτικών της 23ης, 24ης, 25ης, 26ης και 27ης Συνεδρίασης έτους 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 2. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. για το νέο εκλογικό νόμο των Ο.Τ.Α. (Εισηγητής ο Περιφερειάρχης, κ. Γ. Πατούλης) 3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Δ΄ τριμήνου 2020. (Εισηγητής ο […]
4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00
0

23η Τακτική Μεικτη – Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ.Καραμάνου Χρήστου, Αγγέλη Σπυρίδωνα, Βασιλοπούλου Ελένης, Κατωπόδη Ζωήςαναφορικά με πλημμυρικά και πολεοδομικά προβλήματα στην οδό Λιοσίων.ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2.Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέματον Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας καιΠαιδιού «Κιβωτό του Κόσμου» στην Αθήνα και τις επιχορηγήσεις που έχει δώσει […]
40η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 22-12-16
0

40η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 22-12-16

40η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 22-12-16   Συνεδρίαση 40η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής   Έγκριση τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελ. Τασούλη – Γεωργιάδου) Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Ζωγράφου, για την κατασκευή του […]
30η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 28-09-17
0

30η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 28-09-17

30η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 28-09-17 Συνεδρίαση 30η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις28-09-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτωθέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης […]
20η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 14.06.18
0

20η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 14.06.18

20η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 14.06.18 Συνεδρίαση 20η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις14-06-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτωθέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας […]
11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 23.04.19
0

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 23.04.19

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 23.04.19 Συνεδρίαση 11η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις23-04-2019 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτωθέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ […]
17η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 23.9.2020
0

17η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 23.9.2020

17η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 23.9.2020 1. Έγκριση 3 ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020. (Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη) 2. Έγκριση 3 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας) 3. Έγκριση του Οικονομικού […]