Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου216 Videos

10η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 16-03-17
0

10η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 16-03-17

10η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 16-03-17 Συνεδρίαση 10η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις 16-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:   Έγκριση σύναψης και […]
10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 08.03.18
0

10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 08.03.18

10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 08.03.18 Συνεδρίαση 10η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει την08-03-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτωθέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας […]
10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 14.04.2021
0

10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 14.04.2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1. Επικύρωση πρακτικών της 17ης, 18ης και 19ης Συνεδρίασης έτους 2020 τουΠεριφερειακού Συμβουλίου Αττικής.2. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 τουΥποτομέα των ΟΤΑ.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)3. Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπώνκαταστημάτων και περιορισμών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων για το έτος 2021. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)4. Έγκριση προγράμματος για […]
10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 18.04.19
0

10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 18.04.19

10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 18.04.19 Συνεδρίαση 10η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις 18-04-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης […]
10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 24.06.2020
0

10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 24.06.2020

10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 24.06.2020 Συνεδρίαση 10η (εξ αναβολής) Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε στις 24/6/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην εξ αναβολής 10η τακτικήσυνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψειςτων διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010),όπως ισχύει και Β) της παρ. […]
10η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.05.05.2022
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.05.05.2022

10η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.05.05.2022 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Επικύρωση πρακτικών της 16ης, 17ης, 18ης, 19ης και 20ης συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 2. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας) 3. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής […]
4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00
0

10η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.12/4/2023

θέματα ημερήσιας διάταξης:ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλουαναφορικά με τη δασική έκταση που έχει καεί στο Τατόι το καλοκαίρι του 2021 και τη μηαποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή που επλήγη από την πυρκαγιά. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλουαναφορικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων και στερεών αποβλήτων στην Ύδρα, τηνπυρασφάλεια-πυροπροστασία […]
11η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 30-03-17
0

11η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 30-03-17

11η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 30-03-17 Συνεδρίαση 11ηΠρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση Πρακτικών 35ης, 36ης, 37ης […]
11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 01.07.2020
0

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 01.07.2020

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 01.07.2020 Συνεδρίαση 11η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής   Καλείστε στις 01/7/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. […]
11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 13.03.18
0

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 13.03.18

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 13.03.18 Συνεδρίαση 11η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει την13-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτωθέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας […]
11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 23.04.19
0

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 23.04.19

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 23.04.19 Συνεδρίαση 11η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις23-04-2019 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτωθέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ […]
11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 28.04.21
0

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 28.04.21

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 28.04.21 1. Ενημέρωση – συζήτηση για την ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», μικρών και πολύ μικρώνεπιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.2. Έγκριση παροχής εξουσιοδοτήσεων για την ένταξη της Περιφέρειας Αττικής στην ΕιδικήΔιαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «Δια Portal». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. […]