Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου216 Videos

29η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 15-09-2016
0

29η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 15-09-2016

Τακτική συνεδρίαση 29η του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης   1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Περιστερίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 703.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(Εισηγητής ο […]
30η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 27-09-2016
0

30η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 27-09-2016

Τακτική συνεδρίαση 30η του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Συνεδρίαση 30η Με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» με θέμα: «Προβλήματα πληρωμής των συμβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισμού σε έργα της Περιφέρειας Αττικής». ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση σύναψης και όρων 3ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήμου Λυκόβρυσης–Πεύκης για […]
31η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 06-10-2016
0

31η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 06-10-2016

Τακτική συνεδρίαση 31η του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής θέματα ημερήσιας διάταξης: Επικύρωση Πρακτικών 19ης και 20ης Συνεδρίασης έτους 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Φιλαδέλφειας–Χαλκηδόνος για το έργο: “Προστασία, ∆ιαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας“, συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγήτρια η […]
32η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 20-10-2016
0

32η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 20-10-2016

32η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 20-10-2016 Συνεδρίαση 32η Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Ηλιούπολης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ“, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου) Έγκριση […]
33η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 27-10-2016
0

33η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 27-10-2016

33η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 27-10-2016 Συνεδρίαση 33η Θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ“, συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας) […]
34η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 03-11-2016
0

34η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 03-11-2016

34η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 03-11-2016 Συνεδρίαση 34η  θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Πεντέλης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ […]
35η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 10-11-2016
0

35η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 10-11-2016

35η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 10-11-2016 Συνεδρίαση 35η θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Επικύρωση Πρακτικών 21ης, 22ης, 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Συνεδρίασης έτους 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 
 2.Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών και καθορισμός αλφαβητικής σειράς και χρονικών διαστημάτων υποβολής δικαιολογητικών (παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/2014, όπως ισχύει). 
(Εισηγητής ο […]
36η Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 22-11-2016
0

36η Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 22-11-2016

36η Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 22-11-2016 Συνεδρίαση 36η (ειδική) θέματα ημερήσιας διάταξης:1. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικούέτους 2017.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)2. Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 καιΟλοκληρωμένου Πλαισίου ράσης 2017.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος
37η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 29-11-16
0

37η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 29-11-16

37η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 29-11-16 Συνεδρίαση 37η  θέματα ημερήσιας διάταξης: Επικύρωση Πρακτικών 27ης, 28ης, 29ης και 30ης Συνεδρίασης έτους 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Κηφισιάς για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» συνολικού […]
38η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 06-12-16
0

38η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 06-12-16

38η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 06-12-16 Συνεδρίαση 38η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις 6-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου–Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Συζήτηση επερώτησης του […]
39η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 15-12-16
0

39η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 15-12-16

39η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 15-12-16 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις 15-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου–Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση σύναψης και όρων παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής […]
40η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 22-12-16
0

40η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 22-12-16

40η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 22-12-16   Συνεδρίαση 40η Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής   Έγκριση τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελ. Τασούλη – Γεωργιάδου) Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Ζωγράφου, για την κατασκευή του […]