Ο Δήμαρχος Νέας Χαλκηδόνας για τον Καλλικράτη

Ο κ. Γιώργος Αποστολάκης, δήμαρχος της Νέας Χαλκηδόνας θέτει επί τάπητος τα αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης στους ΟΤΑ, υπό την επωνυμία σχέδιο «Καλλικράτης», αφού ο δήμος τους είναι ένας από αυτούς που θα συνενωθούν. Ο κ. Αποστολάκης ζητά να γίνει σεβαστή η ιστορικότητα – τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των δήμων κατά τη συνένωση και να μην προχωρήσει η μεταρρύθμιση βασιζόμενη σε οικονομικά και μόνο χαρακτηριστικά. «Τα μικρά διοικητικά σχήματα μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικά και να παρεμβαίνουν άμεσα για τη λύση ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Αποστολάκης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για