Ο Υπουργός Εσωτερικών ,Αποκέντρωσης & Ηλεκρονικής διακυβέρνησης για τον Καλλικράτη.

Οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικης διακυβέρνησης μετά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για το σχέδιο Καλλικράτης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για