Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 19.7.12 (5ο)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, προγραμματισμός προσλήψεων καθαριστριών σχολικών μονάδων 2012-2013, μείωση τέλους δικαιώματος χρήσης αίθουσας κυλικείου Δημ. Κοιμητηρίου,ορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ»

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για