Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 21.2.2013

Μεστή θεματολογίας ήταν η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21.2.13

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για