«Αναδάσωση όρους Υμηττού μετά την πυρκαγιά 2015

Ανάκληση της υπ’ αρ. 345/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) για την υλοποίηση του έργου (παροχή υπηρεσίας) με τίτλο: «Αναδάσωση όρους Υμηττού μετά την πυρκαγιά 2015 στα όρια Δήμων Βύρωνος, Ηλιούπολης & Αργυρούπολης: Περιοχή 4 – Προφήτης Ηλίας Ηλιούπολης» συνολικού προϋπολογισμού 234.814,33 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για