Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 19.01.2017

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 19.01.2017

Σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα, που θα συζητηθεί το κάτωθι θέμα:

          

Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2015

 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για