Ιδανικός προορισμός για σύντομες και μη αποδράσεις αποτελεί το νησί του Πόρου.

Ασταμάτητα εργάζεται ο Δήμος Πόρου για την περαιτέρω αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του όμορφου νησιού.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για