Μίσθωση Ακινήτου για Στέγαση της Υπηρεσίας Κοινωνικών Επιδομάτων, Συγκρότηση Επιτροπών Διαφόρων Αρμοδιοτήτων, κ.α

Στο μικροσκόπιο του δημοτικού συμβουλίου της 5/3/2012 τα ζητήματα της «Κίνησης διαδικασιών για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της υπηρεσίας κοινωνικών επιδομάτων και λοιπών αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στους Δήμους», η Συγκρότηση Επιτροπών Διαφορών Αρμοδιοτήτων, οι «Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών», η «Εγγραφή του Δήμου σε εφημερίδες και περιοδικά», η «Ορθή επανάληψη της 373/2011 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ηλιούπολης»

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για