Παράδοση Συσκευών Τηλεειδοποίησης στον Δήμο Ηλιούπολης.

Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης θα παραδόθηκαν σε περίπου 87 δικαιούχους δημότες μηχανήματα τηλεειδοποίησης. Η συγκεκριμένη κοινωνική δράση απευθύνεται κυρίως σε μοναχικά άτομα, τα οποία έχοντας τη συγκεκριμένη συσκευή πάνω τους, όταν παραστεί ανάγκη θα έχουν στο πλευρό τους βοήθεια και συμπαράσταση. Η συσκευή που χορηγείται δωρεάν είναι εύχρηστη και απόλυτα χρήσιμη καθώς επιλύει πολλά προβλήματα σε άτομα που δοκιμάζεται ξαφνικά η υγεία τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για