Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολη: 20.6.12 (4ο)

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν και η μεταστέγαση του Κ.Ε.Π. Κάτω Ηλιούπολης στο κτίριο του ΟΤΕ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για