Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης: 25.4.14 (5ο)

Η Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, η Έγκριση ή μη προσδιορισμού χώρων στάθμευσης στην οδό Κέα, αλλά και η Διάθεση θέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. για το σχολικό έτος 2013 – 2014, ήταν μεταξύ των θεμάτων του Δ.Σ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για