Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 11.07.13

Η λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό Έτος 2013, αλλά και η λήψη απόφασης για την υποβολή χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007 – 2013, απασχόλησαν τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για