Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 13.3.14 (2ο μέρος)

Η πλούσια θεματολογία της συνεδρίασης κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκειά της

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για