Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.16.09.21

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.16.09.21

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2021

2. Μίσθωση οικήματος με σκοπό τη στέγαση Δομών της Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας Δήμου Ιλίου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Λήψη απόφασης για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. 47374/02.07.2021 αίτησης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιλίου σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 137 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4759/2020 για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 050574219001

4. Λήψη απόφασης για επανεπιβολή μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και λοιπών συνιδιοκτητών στο Ο.Τ. 2130Α επί των οδών Θηβών, Σπερχειού και Σηγωνίου περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου Ιλίου

5. Λήψη απόφασης έγκρισης της «Συμπληρωματικής Ειδικής Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής (Ε.Α.Μ.Υ.Ε.) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο)» στο πλαίσιο της αρχικής μελέτης Μέτρηση Ηχορύπανσης σε Κεντρικές Οδικές Αρτηρίες του Δήμου Ιλίου

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 035/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ιλίου 8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για