Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 13.3.14 (1ο μέρος)

Ποικίλης θεματολογίας ήταν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για