Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 19.05.2022

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 19.05.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    1.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022
    2.    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2022
    3.    Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των 
φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα από 
07.04.2022 πρακτικά συνεδρίασης
    4.    Λήψη απόφασης για διατήρηση ή κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Αγ. 
Νικόλαου & Αετόπετρας
    5.    Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου έτους 2022
    6.    Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου έτους 2022
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    7.    Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά το σχολικό έτος 2022-2023
    8.    Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά την περίοδο 2022-2023
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 6622/2020 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2207 και στο Ο.Τ. 2103Γ επί του πεζόδρομου ΔΙΟΤΙΜΑΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
10. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στον οργανισμό κοινής ωφελείας ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
Ε. ΓΕΝΙΚΑ
11. Άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στα Ο.Τ. 1182Α, 1188Α, 1253Γ, 1253β και 1176α, σε εκτέλεση της με αρ. 6094/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Τριμελές)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για