1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 27.1.2021

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 27.1.2021

1.    Επικύρωση του υπ’ αριθ. 22/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

    2.    Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, σύμφωνα με το Ν. 4674/2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου. 

    3.    Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ». 

    4.    Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ». 

    5.    Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ». 
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    6.    Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών. 
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    7.    Παραχώρηση σχολικών χώρων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). 

    8.    Παραχώρηση αιθουσών του σχολικού κτηρίου επί της οδού Ναυαρίνου 19 της Κοινότητας Χολαργού, 
στο Πολωνικό Σχολείο «Ζίγκμουντ Μινέικο». 

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
    9.    Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
    •    Κοινότητα Παπάγου
α. Ροδόπης και Βυζαντίου, 
β. Αϊδινίου 5. 

    •    Κοινότητα Χολαργού 
α. Βουτσινά 28, 
β. Σκοπέλου 2. 

    10.    Συζήτηση αιτήματος δημοτών (υπ ́ αριθ. 717/2021), σχετικά με τη διάσωση και ανάπτυξη του αστικού 
πράσινου της πόλης μας. 
v. ΓΕΝΙΚΑ 

    11.    Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση μεταλλικών 
εμποδίου στις εισόδους της πλατείας Δερέκα της Κοινότητας Παπάγου. 

    12.    Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για απαγόρευση στάθμευσης καιτοποθέτηση εμποδίων, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για