13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

1.    Παρουσίαση της Β’ & Γ’ Φάσης του έργου: «Διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη κοινότητα των έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Ελευσίνας με ειδικότερη εξέταση των αλληλεπιδράσεων με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο»

    Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
       Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς

2.    Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025».

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Άνθη – Γκιόκα

3.    Συμπληρωματική Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ελευσίνας.

ΝΟΜΙΚΑ

4.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά της επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το πρώτο εξάμηνο του 2019 (ΠΡ7176/19-4-2019).

5.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά της επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 (ΠΡ14337/25-10-2019).

6.    Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Τριαλώνη Μιχαήλ και Τριαλώνη Γεωργίου αναφορικά με τη συζήτηση της εφέσεως που άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας κατά της με αριθμό Α5501/8-4-2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο).

7.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για τα έτη 2018 και 2019 (ΠΡ7378/22-4-2019).

8.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για τα έτη 2018 και 2019 (ΠΡ9282/29-5-2019).

9.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για τα έτη 2018 και 2019 (ΠΡ10415/24-6-2019).

10.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για τα έτη 2018 και 2019 (ΠΡ14435/30-10-2019).

11.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κωνσταντίνας Λινάρδου αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής αποζημιώσεως που άσκησαν ο Απόστολος Κορωναίος και η Ιωάννα Μουρίκη κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ12636/22-8-2019).

12.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Σκόρδα αναφορικά με την ανακοπή ΚΕΔΕ της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας που αφορά Πράξη ταμειακής βεβαίωσης – ατομική ειδοποίηση (ΑΚ13554/21-12-2018).  

13.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη για να παραστεί στη  συζήτηση της έφεσης του Δήμου Ελευσίνας κατά της 18321/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ΕΦ1507/18-6-2020).

14.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ζωής Ηλιοπούλου αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής αποζημιώσεως που άσκησε η κα Frosina Rondo κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ12636/22-8-2019).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 ΠΑΥΛΟΣ  Γ.  ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για