13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

1.    Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2021.

2.    Ψήφισμα του Δήμου Κηφισιάς κατά της μεταφοράς του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι.

3.    Ψήφισμα του Δήμου Κηφισιάς κατά της δημιουργίας νέων λατομικών ζωνών στο Δήμο Διονύσου.

4.    Επικαιροποίηση των υπ΄αρ. 129/2020, 130/2020 και 131/2020 αποφάσεων του Δ.Σ. ως προς την επιλογή των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι έχουν ανοιχτεί σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού στην Τράπεζα Eurobank Ergasias και ορισμός  υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών (απόφαση 62038/05-09-2019 ΥΠ.ΕΣ.,      ΦΕΚ Β΄3440/11-09-2019).

5.    Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 5 του άρθ. 186 του ν.3463/2006.

6.    Επί της εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.
                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                        του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                             

                                                                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ                                       

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για