15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού την 30-8-23 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 13/2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός του τρόπου κατανομής και του τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν
κατά την προεκλογική περίοδο στους συνδυασμούς των υποψηφίων των Δημοτικών και
Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, για την προεκλογική προβολή τους.

ΘΕΜΑ 3. Πρόσληψη τριών (3) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2023, για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

ΘΕΜΑ 4. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού έτους 2024.

ΘΕΜΑ 5. Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/ ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.),
για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συνέχιση Δομών παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» Δήμου Παπάγου-
Χολαργού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική 2021-2027» με Α/Α
Πρόσκλησης ΟΠΣ:2348.

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή – Ενίσχυση – Εκσυγχρονισμός
δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2017».

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 22023128 (23SYMV012677755/2023-05-16) Σύμβασης
Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό
γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού».

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 22023153 (23SYMV012783951/2023-05-31) Σύμβασης
Προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ. Κ. Παπάγου».

ΘΕΜΑ 9. Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 2ου
Τριμήνου 2023.

ΘΕΜΑ 10. Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παπάγου-
Χολαργού.

ΘΕΜΑ 11. Παραχώρηση σχολικών χώρων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-
Χολαργoύ.

ΘΕΜΑ 12. Παραχώρηση σχολικών χώρων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού.

ΘΕΜΑ 13. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων.

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, του Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για