16η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου. 10.06.2021

16η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου.

θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑρμόδιοςΑντιδ/χοςκ.Νικόλαος Βιλλιώτης
 
1.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2021.
 
2.Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ– Δήμαρχος κ. Αργύριος Οικονόμου
 
3.Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου μητρώου αρρένων
 
Π.Π.Ε. -ΑρμόδιοςΑντιδ/χος κ. Φώτιος-Παναγιώτης Τατάτκης
 
4.Έγκριση Συμφώνου Παρακαταθήκης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας, της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με τον διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.
 
5.Λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τη  διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» έτους 2020.
 
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Άνθη – Γκιόκα
 
6.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του 4ου Νηπιαγωγείου Ελευσίνας στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Νηπιαγωγείου, για την αναμνηστική φωτογράφιση των παιδιών.
 
 
ΓΕΝΙΚΑ
 
7.Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου (ά. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06).
 
8.Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Ελευσίνας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).  

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για